Който не ме харесва да ме вземе у тех да не ме гледат хората!!!