Очите казват много, понякога всичко, ако се беше загледал в тях щеше сега да знаеш всички отговори...