същия си какъвто те помня -какво да се прави, влюбчива натура, но винаги влюбен в себе си-(ох, имам една пъпчица тук)