"Ние не можем да понесем у хората недостатъците, които притежаваме сами" ..