Лъжата е творчески процес. Много по-лесно е да кажеш истината.