Не можеш да направиш хората щастливи, без да ги направиш нравствени. (Кант)