Неможе цял живт да съжаляваме, има и по-важни неща за вършене!