още мислиш за мен по цели нощи, още наум крещиш името ми , още с мен са свързани желанията и копнежите ти , още ме обичаш , признай пред себе си недей да отричаш...............