Размерите на човек се определят от неговите действия през целият живот, от началото до края.