Човек е силен,когато се усмихва въпреки болката си, човек е смел,когато преодолява страха си и помага на другите да преодолеят техния, човек е добър,когато собствената му болка не го прави сляп за болката на другите...!!