Ужасно е чувството, когато не знаеш дали трябва да почакаш или просто да се откажеш ...