човек е създаден,за да се радва,а светъте пълен с неща,които носят радост,стига да не сме твърде горделиви,за да им се насладим или твърде алчни за да търсим от тях полза,вместо удоволствие.щастието е единственото нещо,което човек може да раздава без да го притежава.