Ангелите я наричат небесна радост,дяволите я наричат адска мъка,а хората...ЛЮБОВ