Наричам провалите си „ жалки опити”. Съжалям за всеки път, в който съм постъпвала по погрешния начи, въпреки че съм знаела правилния път! Понякога съжалявам за думите които съм изричала в момент на гняв!