За всички които са имали поне един Любомир в живота си