Имаше хора, които видяха най - доброто у мен и ме предадоха, но имаше и такива, които видяха най - лошото и останаха с мен !