Че пътища, които се пресичат, когато някога се разделят като ранени змии криволичат, но никога от тях не става път...