Tе искат всичко от мен, а аз отдавна нищо нямам, вървя по моя път и просто гледам да не падам xhh ..