Да го правя искамм... в теб да се натискамм.. да ти се изхвърля в твоята устаа..