Всеки човек, подобно на луната, има своя неосветена страна която не показва на никого !