Две манекенки (блондинки) се загубили в гората. Те викали " Помощ Помощ" По едно време една от блондинките казала: Хайде да викаме заедно. И другата се съгласила. И те почнали да викат "ЗАЕДНО"