Бог създаде жени-нарече ги звезди, Бог създаде мъже-нарече ги свине!