Заместител на любовта ни намери ли сега, заместител на болката ни която чувстваме сега?