Търсих те, без да знам, че ще те намеря! Срещнах те, без да знам, че ще се влюбя! Намерих те, без да знам какво чувствам! Влюбих се, без да знам, че така ще боли! Промених се, без да знам, че ще е зарaди теб! Обикнах те, без да знам, че съм могла да обичам така...!