- Как децата от Чернобил броят до 30 ? .. - На пръсти. :D