Гледайки те, изникват два въпроса: къде е заминал цирка и защо са те оставили...