Tой беше с нея, но цялото му същество трепваше щом видеше онази другата - притежателката на сърцето му... !