Помниш ли,времето когато вместо˘ЧАТ˘всичко беше на улицата, когато имаше истински приятелства, а не глупаво˘FACEBOOK˘приятелство,когат