Когато съм с теб, краката ми се подкосяват, а в корема усещам онова чувство, всякаш се играе оспорван футболен мач...