Ако още някой ме нервира съм способен/способна да го пратя там, където жив човек не е стъпвал.. :@