Завистта развръзва езиците,възхищението ги сковава.,,