Господи, ако още веднъж се влюбя в неподходящия и си мисля, че е различен.. моля тe, удари ме с нещо МНОГО тежко по главата!