Защо не виждаш че....Аз искам да.... Умирам да мога.....Защо пред тебе немога.....Ти си толкова....Защо не виждаш....Ах, във един момент просто ще спра.