Мило мое алгоритъмче,пленен съм от острите ъгли на любовта.Твоите перпендикулярни погледи събуждат в мен квадратно уравнение с две неизвестни.Искам двамата с теб да си построим малка къщичка с две страни и ъгъл,склщчен между тях.А на онзи,дето обикаля в окръжност,концентрична на моята,ще му разбия неизменимата стойност и ще го пратя да вади квадратни корени!