Свободата означава да чувстваш това, което сърцето ти желае, независимо от мнението на околните.........!