Уличница, курва, лесна жена, парясница, чучарка, въртиопашка, уруспия, кавалджийка, брантия, джидия, гювиндия, скучубра, менада, шаврантия... Тия ни мъ кефат.