Начина,по който съм се държал/а преди и грешките,които съм допускал/а няма да повторя никога вече !