Лежат на масата две книги: първата - тъничка, пише "Логика". Другата - дебела, пише "Женска логика. Том 1"