Един оптимист може да види светлината и там, където я няма. Но защо песимистът винаги тича да я гаси?