Всеки човек си има машина на времето. Спомените му го връщат в миналото, а мечтите го отнасят в бъдещето..