Усмихвай се сякаш се радваш отново, дори в очите сълза да блести. Усмихвай се тоwа ще те спаси ;) Demy