- xaxx . . как може да сu с такова вuсоко съм0чуствuе ?!