-Пух?! –Да, Прасчo? - Е като някой се сети за нещо гениално нека се харесва :) И без друго ние не сме много интересни... мечка и свиня....