Когато порасна, ще искам да имам първо син и после дъщеря... Така синът ми ще бие всяко момче, което разплаква малкото ми момиче.