Ще си легна да поспя, не ме буди... освен ако не искаш да ми кажеш,че ти липсвам и че имаш нужда да те прегърна!