Когато вършиш добро, ще ти припишат егоистични мотиви и задни мисли, въпреки това, прави добро.