Когато някой ти казва нещо, което е важно за него и му отговориш с "И аз ко?" :D