"Това, което е предназначено за теб, ще ти се случи, както и да се извърташ." Източна мъдрост