Хора, с вашата злоба можее да унищожите всекии .. човек колкото и да е силенн, понякогаа простоо няма как да издържии .. ;x